Ørsted SatellitprojektHURRAA...HURRAA...Endelig !!

Opsendelse af Ørsted satellitten

Ørsted satellitten blev opsendt med en DELTA II raket fra Vandenberg i Californien, USA. Satellitten er kommet i en polær bane i en højde, der varierer mellem ca. 600 og 850 km over Jordens overflade.

Ørsted opsendt den 23 februar kl. 11:29:55

Ørsted blev opsendt i 11. forsøg den den 23. februar kl. 11:29:55 dansk tid
Forløbet ved og umiddelbart efter opsendelsen var:

11:25:55 - Nedtælling: T-4 minutter. Alt ok.
11:27:55 - Nedtælling: T-2 minutter. Fuldt tryk på brændstoftankene for 1. rakettrin.
11:28:55 - Nedtælling: T-1 minut. Fuldt tryk på brændstoftank for 2. trin. Grønt lys for opsendelse.
11:29:53 - Nedtælling: T-2 sekunder. Hovedmotor i 1. rakettrin startet.
11:29:55 - "Lift-off". De 6 ekstra motorer på siden af raketten tændes. Ingen vej tilbage.
11:31:25 - Raketten i fuld fart på vej op. Motorerne på siden udbrændt og kastes af.
11:35 - Hovedmotor for 1. trin brændt ud. 1. trin afkobles. 2. rakettrin startes.
11:41 - Motor i 2. rakettrin stoppes
12:28 - Den store ARGOS satellit frigøres fra løfterakettens 2. trin
12:40 - Signalerne fra en radiosender på raketten (ikke Ørsted) modtages på DMI
12:52 - Radarstationen på Thule ser ARGOS satellitten og raketten med Ørsted.
13:03 - Motoren i 2. rakettrin har været tændt for justering af Ørsteds bane
13:10 - Danmarks første satellit, Ørsted, frigøres fra Delta II løfteraketten
14:20 - Radiosignaler fra Ørsted modtages i Danmark. Satellitten har det godt.
Der er flere billeder fra opsendelsen her.

Opsendelsen af Ørsted satellitten har jo været udsat adskillige gange. Mange af de tidligere udsættelser skyldtes problemer med klargøringen af den amerikanske ARGOS satellit, der med sine 2700 kg er hovedlasten for opsendelsen med DELTA II raketten. De seneste udsættelser af planlagte opsendelser skyldtes overvejende dårlige vejrforhold. Den planlagte opsendelse den 28. januar blev stoppet i yderste øjeblik på grund af en teknisk fejl i løfteraketten. Et opsendelsesforsøg den 13. februar blev stoppet på grund af en elektronisk fejl i raketsystemet.

Ørsted satellitten på kun 61 kg og en tilsvarende sydafrikansk "SUNSAT" satellit var med-passagerer på opsendelsen. De tre satellitter og Delta rakettens forskellige dele ses i tegningen til højre. Klik på tegningen for en større udgave. Den amerikanske rumforskningsorganisation NASA udfører opsendelsen af Ørsted uden omkostning for Danmark. Denne ydelse er en følge af interessen i den amerikanske forskningsverden for Ørsted satellittens videnskabelige målinger. Flere amerikanske grupper er med-eksperimentatorer i de planlagte videnskabelige undersøgelser af Jordens magnetfelt baseret på de ventede data fra Ørsted.

I øvrigt skete opsendelsen af Ørsted satellitten i 100-året for DMI's nordlysekspedition til Island. Ekspeditionen blev ledet af instituttets daværende direktør, Adam Paulsen, og gik til Akureyri i vinteren 1899-1900. Foruden det videnskabelige udbytte var der blandt resultaterne fra ekspeditionen en række enestående nordlysbilleder malet af Harald Moltke. Ørsted satellitten viderefører forskningsopgaver knyttet til nordlys og magnetiske forstyrrelser, som har en lang historisk tradition på DMI.


DMI 3. marts 1999. PSt