billede af Ørsted
 satellitten, klik for en større udgave

Information om Ørsted Satellittenbillede
 af raket som anvendes til opsendelse af Ørsted
ØRSTED SATELLITTEN

Ørsted satellitten er en dansk fremstillet mikrosatellit på 61 kg, som skal opsendes med en Delta II raket i 1999. Satellitten er forsynet med instrumenter, som kan måle Jordens magnetfelt med meget høj præcision. Desuden vil satellittens instrumenter måle den energirige partikelstråling i rummet omkring Jorden og bestemme atmosfærens temperaturprofil.
Satellitten er opkaldt efter den danske videnskabsmand Hans Christian Ørsted (1777-1851), der var professor ved Københavns Universitet, grundlagde Polyteknisk Læreanstalt og startede geomagnetiske observationer i Danmark.
Ørsted projektet gennemføres i et samarbejde mellem danske virksomheder og forskningsinstitutioner.

Seneste nyt om ØRSTED
Dato for opsendelsen
Hvad er Ørsted satellittens formål
Hvem leder Ørsted projektet
Hvem har bygget Ørsted
Instrumenter på Ørsted satellitten
Videnskabelige data fra Ørsted
Ørsted Billedgalleri

Der er mere information om Ørstedprojektet på den engelske web side på internettet: Oersted Homepage (in English). Desuden kan der henvises til DMI's hjemmesider om Sol-Jord Fysik og siderne om Jordens Magnetfelt samt Rumvejr og Nordlys og Nordlysforskning ved DMI for yderligere information om emner relateret til Ørsted projektet. Her er en oversigt over DMI medarbejdere i Ørsted projektet. Klik på de små indrammede billeder på siderne for at se større udgaver. Spørgsmål om Ørsted projektet kan sendes med e-mail til: Oersted@dmi.dk

AAU·CNRS·COC·DDCI·DMI·DRI·EMI·ESA·IAU·IKS·IKT·IPU·INNV·LETI·NASA·PUC·RCM·TERMA·TC
De danske Forskningsråd·Forskningsministeriet·Industriministeriet·Trafikministeriet


DMI 7. oktober 1998. PSt